740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

ESPRESSO VÀ COFFEE

Bạc xỉu nóng
Bạc xỉu đá
Cà phê sữa EVA
Cà phê đen sữa ADAM
Cà phê đen Classic
MOCHA
LATTE HOT
HAZENUT LATTE
LATTE MACHIATO

0935.213.213