740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

MATCHA TEA

GREEN TEA VANILA ICE BLENDED
Trà xanh chocolate đá xay
GREEN TEA LATTE ICE BLENDED
GREEN TEA LATTE HOT

0935.213.213