740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Menu Cửa Hàng

Cà phê đen EVA
Cà phê sữa chồn
Cà phê đen chồn
Cà phê sữa Classic
Cà phê đen adam
Bạc xỉu nóng
Bạc xỉu đá
YOGURT 3 TẦNG
YOGURT CLASSIC

0935.213.213