740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Menu Cửa Hàng

YOGURT VIỆT QUẤT
YOGURT DÂU
YOGURT TRÁI CÂY
CACAO sữa
NƯỚC ÉP DƯA HẤU CHANH DÂY
NƯỚC ÉP CAM MẬT ONG
NƯỚC ÉP CAM
NƯỚC ÉP CHANH DÂY
NƯỚC ÉP CÀ RỐT

0935.213.213