740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Rang Xay Đóng Gói

Classic - Weasel (500g)
Classic - Số 3 (500g)
Classic - Số 2 (500g)
Classic - Số 1 (500g)
Bộ sản phẩm Eva & Adam
Classic EVA Hộp 250gr
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic EVA Lon 250gr
Classic ADAM Lon 250gr

0935.213.213