740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

SINH TỐ

Sinh tố xoài chanh dây
SINH TỐ KIWI
SINH TỐ DÂU XOÀI
SINH TỐ DỪA
SINH TỐ DÂU
SINH TỐ CHANH TUYẾT
SINH TỐ PHÚC BỒN TỬ
SINH TỐ CLASSIC
Sinh tố Việt Quất

0935.213.213