32 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

SODA

SODA DÂU
SODA KIWI
SODA ĐÀO
SODA XOÀI
SODA BLUE
SODA PHÚC BỒN TỬ
SODA VIỆT QUẤT
SODA CHANH DÂY

0935.213.213