740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0905 046 396
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English
Xem thêm
Classic Adam hạt 500gr

Classic Adam hạt 500gr

145,000 đ
Mua ngay
Robusta Espresso 500gr

Robusta Espresso 500gr

80,000 đ
Mua ngay
Classic - Arabica 500g

Classic - Arabica 500g

135,000 đ
Mua ngay
Classic Espresso (500g)

Classic Espresso (500g)

110,000 đ
Mua ngay
Classic - Số 3 (500g)

Classic - Số 3 (500g)

150,000 đ
Mua ngay
Classic - Số 2 (500g)

Classic - Số 2 (500g)

160,000 đ
Mua ngay
Classic - Số 1 (500g)

Classic - Số 1 (500g)

175,000 đ
Mua ngay
Classic EVA Hộp 250gr

Classic EVA Hộp 250gr

90,000 đ
Mua ngay

0905 046 396