740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cà phê bột

Classic ADAM 500gr
Classic EVA 500gr
Classic Robusta 500gr
Classic ST1 500gr
Classic CT95
Classic I
Classic S

0935.213.213