740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Faema E98 SEMI 2 group
Máy pha cà phê Breville 980
Máy pha cà phê Breville 920
Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Casadio Undici A2

0935.213.213