740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cà phê bột

Classic Robusta 500gr
Classic EVA 500gr
Classic ADAM 500gr
Classic CT95
Classic I
Classic ST1 500gr
Classic S

Cà phê hạt

Classic - Arabica 500g
Classic Espresso (500g)
Robusta Espresso 500gr

Hộp cà phê biếu tặng

Classic - Số 2 (500g)
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic EVA Hộp 250gr
Classic - Số 1 (500g)
Classic - Số 3 (500g)

Máy Pha Cà Phê

Máy rang cà phê mini cho gia đình Gene Cafe Hàn Quốc
Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Casadio Undici A2

0935.213.213