740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English
Rang Xay Đóng Gói
Classic ST1 500gr
Classic EVA Hộp 250gr
Classic ADAM 500gr
Classic EVA 500gr
Classic ADAM Lon 250gr
Classic - Weasel (500g)
Classic Robusta 500gr
Classic CT95
Bộ sản phẩm Eva & Adam
Classic - Số 3 (500g)
Classic - Số 2 (500g)
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic S
Classic I
Classic EVA Lon 250gr
Classic - Số 1 (500g)
Hạt Rang Thô
Robusta Basic (500g)
Classic - Arabica (500g)
Classic  Espresso (500g)
Arabica Espresso (500g)
Robusta Espresso (500g)
Classic Special (500g)
Classic - Adam (500g)
Robusta Classic (500g)
Classic - Eva (500g)
Sản Phẩm Hòa Tan
Máy Pha Cà Phê
Máy pha cà phê Breville 920
Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Faema E98 SEMI 2 group
Máy pha cà phê Breville 980
Máy Pha Cà Phê

0935.213.213