740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cà phê bột

Classic S
Classic Robusta 500gr
Classic EVA 500gr
Classic CT95
Classic ST1 500gr
Classic I
Classic ADAM 500gr

Cà phê hạt

Classic Espresso (500g)
Robusta Espresso 500gr
Classic - Arabica 500g

Hộp cà phê biếu tặng

Classic - Weasel (500g)
Classic - Số 3 (500g)
Classic - Số 2 (500g)
Classic EVA Hộp 250gr
Classic - Số 1 (500g)
Classic ADAM Hộp 250gr

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2

0935.213.213