740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935 213 213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cà phê bột

Classic ADAM 500gr
Classic Robusta 500gr
Classic CT95
Classic EVA 500gr
Classic I
Classic ST1 500gr
Classic S

Cà phê hạt

Classic - Arabica 500g
Robusta Espresso 500gr
Classic Espresso (500g)

Hộp cà phê biếu tặng

Classic - Số 3 (500g)
Classic - Số 1 (500g)
Classic - Số 2 (500g)
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic EVA Hộp 250gr

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy rang cà phê mini cho gia đình Gene Cafe Hàn Quốc

0935 213 213