740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0905 046 396
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cà phê bột

Classic CT95
Classic EVA 500gr
Classic Robusta 500gr
Classic I
Classic S
Classic ADAM 500gr
Classic ST1 500gr

Cà phê hạt

Classic Espresso (500g)
Robusta Espresso 500gr
Classic - Arabica 500g

Hộp cà phê biếu tặng

Classic - Số 3 (500g)
Classic - Số 2 (500g)
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic EVA Hộp 250gr
Classic - Số 1 (500g)

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy rang cà phê mini cho gia đình Gene Cafe Hàn Quốc
Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Undici A1

0905 046 396