740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Rang Xay Đóng Gói

Classic - Số 2 (500g)
Classic S
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic EVA Hộp 250gr
Classic - Weasel (500g)
Classic Robusta 500gr
Classic EVA 500gr
Bộ sản phẩm Eva & Adam
Classic EVA Lon 250gr
Classic I
Classic CT95
Classic ADAM Lon 250gr
Classic ADAM 500gr
Classic - Số 1 (500g)
Classic ST1 500gr
Classic - Số 3 (500g)

Hạt Rang Thô

Robusta Espresso (500g)
Robusta Classic (500g)
Classic - Arabica (500g)
Robusta Basic (500g)
Classic Special (500g)
Classic  Espresso (500g)
Classic - Adam (500g)
Classic - Eva (500g)
Arabica Espresso (500g)

Sản Phẩm Hòa Tan

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Breville 920
Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Breville 980
Máy pha cà phê Faema E98 SEMI 2 group
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2

Máy Pha Cà Phê

0935.213.213