740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0905 046 396
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cà phê bột

Classic CT95
Cà phê túi lọc
Classic Robusta 500gr
Classic ST1 500gr
Classic S
Cà phê sữa hòa tan 3in1
Classic I
Cà phê chồn Classic Weasel (500g)
Classic EVA 500gr
Classic ADAM 500gr

Cà phê hạt

Classic Adam hạt 500gr
Classic - Arabica hạt rang 500g
Robusta Espresso basic 500gr
Classic Espresso special (500g)
Classic Eva hạt 500g

Hộp cà phê biếu tặng

Classic EVA Hộp 250gr
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic - Số 1 (500g)
Classic - Số 2 (500g)
Classic - Số 3 (500g)

Cà phê nhân xanh

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Breville 870
Máy rang cà phê mini cho gia đình Gene Cafe Hàn Quốc
Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group

0905 046 396