740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Rang Xay Đóng Gói

Classic ADAM Lon 250gr
Classic I
Classic EVA Hộp 250gr
Bộ sản phẩm Eva & Adam
Classic - Weasel (500g)
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic ST1 500gr
Classic S
Classic - Số 2 (500g)
Classic CT95
Classic EVA Lon 250gr
Classic - Số 3 (500g)
Classic Robusta 500gr
Classic ADAM 500gr
Classic - Số 1 (500g)
Classic EVA 500gr

Hạt Rang Thô

Arabica Espresso (500g)
Robusta Classic (500g)
Classic  Espresso (500g)
Classic - Eva (500g)
Classic - Arabica (500g)
Robusta Espresso (500g)
Classic - Adam (500g)
Robusta Basic (500g)
Classic Special (500g)

Sản Phẩm Hòa Tan

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Faema E98 SEMI 2 group
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Breville 920
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Breville 980

Máy Pha Cà Phê

0935.213.213