740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Rang Xay Đóng Gói

Bộ sản phẩm Eva & Adam
Classic - Số 2 (500g)
Classic ADAM 500gr
Classic - Số 3 (500g)
Classic ADAM Lon 250gr
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic CT95
Classic EVA 500gr
Classic S
Classic EVA Hộp 250gr
Classic Robusta 500gr
Classic ST1 500gr
Classic - Số 1 (500g)
Classic EVA Lon 250gr
Classic - Weasel (500g)
Classic I

Hạt Rang Thô

Classic Special (500g)
Classic  Espresso (500g)
Classic - Arabica (500g)
Robusta Basic (500g)
Classic - Eva (500g)
Robusta Espresso (500g)
Robusta Classic (500g)
Classic - Adam (500g)
Arabica Espresso (500g)

Sản Phẩm Hòa Tan

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Breville 920
Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Breville 980
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Faema E98 SEMI 2 group
Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Undici A1

Máy Pha Cà Phê

0935.213.213