740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cà phê bột

Classic EVA 500gr
Classic ST1 500gr
Classic CT95
Classic ADAM 500gr
Classic I
Classic S
Classic Robusta 500gr

Cà phê hạt

Classic - Arabica 500g
Classic Espresso (500g)
Robusta Espresso 500gr

Hộp cà phê biếu tặng

Classic - Weasel (500g)
Classic - Số 1 (500g)
Classic EVA Hộp 250gr
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic - Số 2 (500g)
Classic - Số 3 (500g)

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1

0935.213.213