740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0905 046 396
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cà phê bột

Classic ST1 500gr
Cà phê bột Classic EVA 500gr
Cà phê chồn Classic Weasel (500g)
Classic I
Classic CT95
Classic Robusta 500gr
Classic S
Cà phê bột Classic ADAM 500gr
Cà phê sữa hòa tan 3in1
Cà phê túi lọc

Cà phê hạt

Classic Eva hạt 500g
Classic Adam hạt 500gr
Classic Espresso special (500g)
Classic- Espresso 500gr
Classic -Espresso Arabica hạt rang 500g
Cà phê hạt pha máy Classic Espresso Robusta Basic 500g

Hộp cà phê biếu tặng

Classic - Số 1 (500g)
Classic - Số 2 (500g)
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic EVA Hộp 250gr
Classic - Số 3 (500g)

Cà phê nhân xanh

Cà phê nhân Robusta Natural
Cà phê nhân Robusta chế biến ướt
Cà phê nhân Robusta Honey

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2
Máy rang cà phê mini cho gia đình Gene Cafe Hàn Quốc
Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1

0905 046 396