740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0905 046 396
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cà phê bột

Classic ST1 500gr
Classic S
Cà phê túi lọc
Classic ADAM 500gr
Classic Robusta 500gr
Classic EVA 500gr
Classic I
Classic CT95

Cà phê hạt

Classic Adam hạt 500gr
Robusta Espresso 500gr
Classic - Arabica 500g
Classic Espresso (500g)

Hộp cà phê biếu tặng

Classic ADAM Hộp 250gr
Classic EVA Hộp 250gr
Cà phê chồn Classic Weasel (500g)
Classic - Số 1 (500g)
Classic - Số 2 (500g)
Classic - Số 3 (500g)

Cà phê nhân xanh

Cà phê nhân Robusta chế biến ướt
Cà phê nhân Robusta Honey
Cà phê tươi
Cà phê nhân Robusta Natural

Máy Pha Cà Phê

Máy pha cà phê Casadio Undici A2
Máy pha cà phê Casadio Dieci A1
Máy pha cà phê Faema E98 RE AUTO 2 group
Máy pha cà phê Breville 870
Máy pha cà phê Casadio Undici A1
Máy rang cà phê mini cho gia đình Gene Cafe Hàn Quốc
Máy pha cà phê Casadio Dieci A2

0905 046 396