740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
 • Vietnamese classiccoffee.com.vn
  Vietnamese
 • English classiccoffee.com.vn
  English
 • Tỉnh Gia Lai
 • Thành phố Buôn Mê Thuột
 • Kon Tum
 • Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành phố Hà Nội
 • Thành Phố Huế
 • Thành phố Hải Dương

0935.213.213