740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0905 046 396
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Menu Công Ty

Cà phê hạt pha máy Classic Robusta Basic 500g
Sữa đặc pha cà phê Doron 1kg
Classic Eva hạt 500g
Cà phê nhân Robusta Honey
Cà phê nhân Robusta Natural
Cà phê nhân Robusta chế biến ướt
Classic Adam hạt 500gr
Robusta Basic 500gr
Classic - Arabica hạt rang 500g

0905 046 396