740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0905 046 396
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Menu Công Ty

Cà phê túi lọc
Cà phê nhân Robusta Honey
Cà phê nhân Robusta Natural
Cà phê nhân Robusta chế biến ướt
Cà phê tươi
Classic Adam hạt 500gr
Robusta Espresso 500gr
Classic - Arabica 500g
Classic Espresso (500g)

0905 046 396