740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935 213 213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Menu Công Ty

Robusta Espresso 500gr
Classic - Arabica 500g
Classic Espresso (500g)
Classic - Số 3 (500g)
Classic - Số 2 (500g)
Classic - Số 1 (500g)
Classic EVA Hộp 250gr
Classic ADAM Hộp 250gr
Classic ADAM 500gr

0935 213 213