740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935 213 213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English
Classic CT95

Classic CT95

60,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Classic ADAM 500gr

Classic ADAM 500gr

145,000 đ
Mua ngay
Classic EVA 500gr

Classic EVA 500gr

120,000 đ
Mua ngay
Classic Robusta 500gr

Classic Robusta 500gr

75,000 đ
Mua ngay
Classic ST1 500gr

Classic ST1 500gr

70,000 đ
Mua ngay
Classic ST1 500gr

Classic ST1 500gr

70,000 đ
Mua ngay
Classic EVA 500gr

Classic EVA 500gr

120,000 đ
Mua ngay
Classic S

Classic S

49,000 đ
Mua ngay
Classic Robusta 500gr

Classic Robusta 500gr

75,000 đ
Mua ngay

0935 213 213