740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English
Classic ADAM 500gr

Classic ADAM 500gr

135,000 đ
Thêm vào giỏ hàng
Classic EVA 500gr

Classic EVA 500gr

110,000 đ
Mua ngay
Classic Robusta 500gr

Classic Robusta 500gr

70,000 đ
Mua ngay
Classic ST1 500gr

Classic ST1 500gr

65,000 đ
Mua ngay
Classic CT95

Classic CT95

55,000 đ
Mua ngay
Classic Robusta 500gr

Classic Robusta 500gr

70,000 đ
Mua ngay
Classic EVA 500gr

Classic EVA 500gr

110,000 đ
Mua ngay
Classic S

Classic S

45,000 đ
Mua ngay
Classic I

Classic I

50,000 đ
Mua ngay

0935.213.213