740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cùng Classic Coffee thưởng thức hương vị “tình yêu” của cà phê Việt Nam

0935.213.213