740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Cà phê Gia Lai - Khai thác mọi giá trị để phát triển ngành cà phê

Máy pha cà phê Breville 870

Máy pha cà phê Breville 870

19,900,000 đ
Mua ngay
Classic - Arabica 500g

Classic - Arabica 500g

135,000 đ
Mua ngay
Classic CT95

Classic CT95

60,000 đ
Mua ngay
Classic - Số 3 (500g)

Classic - Số 3 (500g)

150,000 đ
Mua ngay

0935.213.213