740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Công việc trong mơ: Uống cà phê, sống ở lâu đài, lãnh 5.000 USD/tuần

0935.213.213