740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Gia Lai tăng 10 bậc trên bảng xếp hạng PCI 2018 Việt Nam

0935.213.213