740 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Sự khác biệt độc đáo giữa Mocha - Latte - Macchiato - Cappuccino

Classic ST1 500gr

Classic ST1 500gr

65,000 đ
Mua ngay
Classic - Số 3 (500g)

Classic - Số 3 (500g)

140,000 đ
Mua ngay
Classic ADAM 500gr

Classic ADAM 500gr

135,000 đ
Mua ngay
Classic EVA 500gr

Classic EVA 500gr

110,000 đ
Mua ngay

0935.213.213