740 Trường Chinh, P. Chi Lăng, TP. Pleiku, Gia Lai
0935.213.213
  • Vietnamese classiccoffee.com.vn
    Vietnamese
  • English classiccoffee.com.vn
    English

Sự khác biệt độc đáo giữa Mocha - Latte - Macchiato - Cappuccino

0935.213.213